วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพิมพ์สัมผัสให้เร็ว ทำไม?ต้องเรียนพิมพ์สัมผัส

การพิมพ์สัมผัสให้เร็ว ทำไม?ต้องเรียนพิมพ์สัมผัส

            ในปัจจุบันจะกล่าวได้ว่าทุกบริษัท หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆต้องมีการติดต่อสื่อสารกันทุกที่ ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีหลายบริษัทผลิตโปรแกรมด้านสิ่งพิมพ์หลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท Microsoft ได้ผลิตโปรแกรม Microsoft Word ออกมาเป็นทางเลือกให้พนักงาน Office ได้เลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องใช้การพิมพ์ดีดเพื่อป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานที่ต้องการ ถ้าหากเพื่อนคนไหนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสไม่คล่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์หรือโปรแกรมอื่น ๆได้

เพื่อนจะได้ว่าเพื่อนๆหรือนักศึกษามักจะมีปัญหาในการพิมพ์ดีดโดยวางนิ้วไม่สัมผัส คือวางนิ้วไม่ตรงแป้นที่จะต้องวาง ดูแป้นหรือข้อความบนกระดาษ การพิมพ์ผิดมาก พิมพ์ช้า และไม่สามารถพัฒนาความเร็วได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ

 เราควรที่จะเอาหลักการทำสมาธิ เพื่อนำมาปรับพฤติกรรมดังกล่าวโดยมีหลักว่าผู้เรียนจะต้องรู้จักควบคุมตนเองในขณะที่ฝึกพิมพ์ ซึ่งมีขั้นตอนการปรับพฤติกรรม ดังนี้1.การฝึกตนเองให้จิตใจเกิดความสงบ คือ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง และมีสมาธิและพิจารณาเฉพาะตัวอักษร
   ที่อยู่บนแผนบนกระดาษ แล้วฟังเสียงของครูที่สั่งให้พิมพ์เท่านั้น

2. การฝึกให้จิตใจปราศจากอคติ มีความอดทน คือมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าการใช้นิ้วที่ผิดจะทำให้
   ไม่สามารถพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดได้ จะต้องพยายามใช้นิ้วที่ถูกต้องเคาะแป้นรวมทั้งการรอที่
    จะให้ เกิดการเรียนรู้ความสามารถในการวางนิ้วหรือก้าวนิ้วไปสัมผัสแป้นอักษรของตนเองไม่รีบร้อน
    รวมทั้งการฝึกใช้นิ้วที่อ่อนแอเช่นนิ้วนาง นิ้วก้อย และนิ้วโป้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

3. สามารถรู้เท่าทันตนเอง คือรู้ว่าในขณะที่ตนเองเคาะแป้นพิมพ์ดีดนั้น กำลังใช้นิ้วอะไรและเป็นนิ้วที่
    ถูกต้องพิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้นตาดูที่แผนภาพตัวแบบพิมพ์เท่านั้น

4. รู้จักระงับความโกรธ คือไม่โมโหหรือโกรธตนเองเมื่อใช้นิ้วเคาะแป้นพิมพ์ผิด และไม่โกรธ
    เมื่อพิมพ์ไม่ทัน หรือช้ากว่าคนอื่น

 
  ป.ล. ผมคิดว่าเพื่อนๆจะได้รับการฝึกทักษะ “หลักการทำสมาธิ” นี้แล้วจะสามารถพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสได้อย่างรวเร็ว รู้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำไม?เราต้องเรียนพิมพ์สัมผัส

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมพิมพ์สัมผัสไทย - อังกฤษ หัดพิมพ์สัมผัสออนไลน์

โปรแกรมพิมพ์สัมผัสไทย - อังกฤษ หัดพิมพ์สัมผัสออนไลน์
แนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นระบบออนไลน์ครับ เว็บไซต์นี้ดีมากๆครับ
                             -->ฝึกพิมพ์สัมผัส

ปล.ฝึกพิมพ์สัมผัสอย่างสม่ำเสมอครับ 

บทความที่ได้รับความนิยม